Компанийн ирээдүйн зорилго, зорилтууд

Тус компани нь ирэх ондуудад компанийн үйл ажиллагаанд Мэдээллийн Технологитой холбоотой дараах үйлчилгээг нэвтрүүлэхийг зорин ажиллаж  байна.

 

- Мэдээллийн технологийн стратеги боловсруулах

- Мэдээллийн технологийн төслийн удирдлага

- Системийн нэвтрүүлэлтийг удирдан хэрэгжүүлэх, өөрчлөлтийн удирдлага ба сургалт

- Их өгөгдөл боловсруулах, хүнд ойлгомжтойгоор түгээх үйлчилгээ

- Мэдээллийн аудит, аюулгүй байдлын зөвлөгөө, үнэлгээ

- Системийн интеграцичлал, системийн архитектур, шийдлийн зөвлөгөө

- Өгөгдлийг үүлэн орчинд хадгалах, үүлэн орчны үйлчилгээ

- Хиймэл оюун ухааны шийдлийн нэвтрүүлэлт

- Криптовалют, цахим мөнгө түүнтэй холбоотой арилжаа болон сургалт

- Шинэ систем хөгжүүлэлт, нэвтрүүлэлтийн зөвлөгөө

- Мэдээллийн технологийн евэнт менежмэнтийн үйлчилгээ