КОМПАНИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Фронтиер Лэнд Групп Хувьцаат Компани нь (симбол: MDR) Монголын Хөрөнгийн Биржид (МХБ) бүртгэлтэй . 2019 оны 12 дүгээр сарын 09-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар компанийн үйл ажиллагааны чиглэлийг Мэдээлэл Технологийн салбарт үйл ажиллагаа явуулахаар шийдвэрлэсэн. Энэхүү шийдвэрийн дагуу 2020 о...

Дэлгэрэнгүй..

Компанийн ирээдүйн зорилго, зорилтууд

Тус компани нь Монгол Улсад явуулж буй үл хөдлөх хөрөнгийн бүтээн босголт, хөрөнгө оруулалт, түрээс, менежментийн үйл ажиллагаагаа тэлэхийн сацуу, шинээр нэмэлт хувьцаа гаргах, санхүүгийн зуучлагч байгууллагуудаас хөрөнгө босгох замаар хэтдээ бусад шинэ тулгар зах зээлтэй, хөгжиж буй улсуудын  үл хөдлөх хөрөнгийн салбарт нэвтрэх зорилготой байна.  Энэ хэтийн зорилтынхоо хүрээнд 2015 онд тус компани нь Монголиа Девелопмент Ресорсес гэсэн...

Дэлгэрэнгүй..