ТУЗ-ийн хараат бус, ердийн гишүүд

Сэр-Од. И Ердийн гишүүн
Амирлан. А ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга
Батбилэг. С Хараат бус гишүүн
Батсайхан. Д Ердийн гишүүн
Машбат. Д Ердийн гишүүн
Мухаметгалим. Х Хараат бус гишүүн
Толен. Т Ердийн гишүүн
Тэмүүлин. Э Хараат бус гишүүн /ТУЗ-ын дарга/
Сайдаброр. Р Ердийн гишүүн /Гүйцэтгэх захирал/
Шихихутаг. Б Ердийн гишүүн