ТУЗ-ийн хараат бус, ердийн гишүүд

Амартүвшин. О Ердийн гишүүн
Анар. У ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга
Батбилэг. С Хараат бус гишүүн
Батсайхан. Д Ердийн гишүүн
Машбат. Д Ердийн гишүүн
Мухаметгалим. Х Ердийн гишүүн
Оюунболд. Г Ердийн гишүүн
Тэмүүлин. Э Хараат бус гишүүн /ТУЗ-ын дарга/
Сайдаброр. Р Ердийн гишүүн /Гүйцэтгэх захирал/
Шихихутаг. Б Ердийн гишүүн